AMY, a los 2 meses
AMY, als 2 mesos


3 meses

3 mesos


22/07/07: Hoy cumple 4 meses

22/07/07: Avui compleix 4 mesos


22/08/07: 5 meses

22/08/07: 5 mesos


De pie, a los 8 meses, junto a su hermano Ness y su madre Jolie

Dreta, als 8 mesos, al costat del seu germà Ness i la seva mare Jolie


Diciembre 2007: 9 meses

Desembre 2007: 9 mesos


Febrero 2008: 11 meses

Febrer 2008: 11 mesos