A los 47 días
Als 47 dies


A los 2 meses
Als 2 mesos


09/09/2006: A los 3 meses junto a su gran amiga BIMBA
09/09/2006: Als 3 mesos al costat de la seva gran amiga BIMBA.


A los 7 meses
Als 7 mesos


A los 9 meses, con EDRA (4 meses)
Als 9 mesos, amb l'EDRA (4 mesos)


Abril 2007: 10 meses
Abril 2007: 10 mesos


Junio 2007: 1 año
Juny 2007: 1 any


Febrero 2010
Febrer 2010