2 meses
2 mesos


3 meses

3 mesos


4 meses

4 mesos


6 meses

6 mesos


A los 7 meses, junto a sus abuelas Jolie y Weiss

Als 7 mesos, junt a les seves àvies Jolie i Weiss


Diciembre 2013: 10 meses

Desembre 2013: 10 mesos